sitemap
MENIU

Sveikinimai

Įdomūs faktai

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ignara/domains/smagiai.lt/public_html/sveikinimai/sveikinimu_meniu.php on line 50

Kategorijos

Statistika

Jau išsiųsti 6711 sveikinimai.

Viso turim 855 atvirukus.

Viso turim 679 sveikinimus.

Viso turim 565 sms tekstus.


Skaitliukai
Vestuviniai sveikinimai

Mieli jaunavedžiai, Te saulė Jus visad sušildo.. Te meilė būna visada.. Te Jūsų norai išsipildo.. Te pranašas Jums laimę lemia.. Te šie žiedai Jums amžiams lieka.. Ir dar labai, labai linkime Jums tai, Kas geriausia ir mieliausia šioj žemelėj.. Įsiminti sveikinimą


O dviese juk geriau: Ir saulė šviečia daug skaisčiau, Ir paukščiai čiulba daug gražiau. Bet dviese ir sunkiau: Gyventi reikia jau už du Liūdėti, džiaugtis vis kartu. Įsiminti sveikinimą


Mylėkit vienas kitą tyliai, Be priekaištų ir pažadų. Mylėkit taip, kaip paukščiai myli Apsvaigę nuo gimtų šilų. Tegul vienos širdies plakimą Kita širdis visad išgirs Ir jeigu suvedė likimas Tegul jau niekad neiškirs. Įsiminti sveikinimą


Tegul širdys niekad neatšąla, Tegul plaka tuo pačiu ritmu, Net tada, kai smilkiniuos pabąla, Kad užtektų laimės ir jausmų. Net tada, kai raukšlės veidus jūsų Išvagos skersai ir išilgai, Vis kartokit: "Su tavim aš būsiu Ir tave mylėsiu amžinai". Įsiminti sveikinimą


Kad svarbūs sumanymai būtų sėkmingi! Kad visad pavyktų pradėti darbai! Kad brangūs Jums žmonės būtų laimingi! Draugams atviri būtų Jūsų namai! Jėgų kad nestigtų! Širdies kad neslėgtų! Kad visad ir viskas Jums būtų gerai!!! Įsiminti sveikinimą


Tebūna žiedlapiais nuklotas Jūsų kelias. Kaip krištolas skaidrus ir tyras kaip vanduo, Kaip rytmečio aušra, kaip diemedžio šakelė, Lakštingalų giesmėj turtingas kaip ruduo. Įsiminti sveikinimą


Eikit tik kartu per žemę- siaurais takeliais eikit, kur šviesiau! Apsaugokit viens kitą nuo audrų ir vėjų, Lašelį laimės gerkite pusiau! Įsiminti sveikinimą


Nuneškit meilės trapų žiedą... Iki pat senatvės, iki pat gilios, Šypsokitės abu pavasariais... Ne tik džiaugsme, bet ir varguos... Įsiminti sveikinimą


Laimingi būkite bendruos gyvenimo keliuos, Nors ir per kalnus jie vingiuotų. Nesidairykit atgalios, nors praeitis saldi viliotų. Ir jei kuris paslys kely, antram tuojau paduokit ranką. Ir vėl pirmyn, tiktai pirmyn Žinokite gyvenime suklysti daugkart tenka. Būkite laimingi. Įsiminti sveikinimą


Kai eisit, eikit tik kartu per žemę Siaurais takeliais eikit kur šviesiau Apsaugokit viens kitą nuo audrų ir vėjų Lašelį laimės gerkite pusiau. Įsiminti sveikinimą


Būkite laimingi, suradę vienas kitą, Būkite laimingi, kaip du žiedai pražydę, Būkite laimingi, sumainę aukso žiedus, Neškit į gyvenimą vien džiaugsmą, laimę, dainą. Įsiminti sveikinimą


Burkuokite it du įsimylėję balandžiai, Branginkite savo sutuoktinį lyg rečiausią deimantą, Nenusigręžkite vienas nuo kito nesantaikos valandėlę, Dalinkitės perpus džiaugsmais ir vargais, Ir Jūsų gyvenimo kelias bus giedresnis Už pačią vaiskiausią vasarvidžio dieną... Įsiminti sveikinimą


Būkite vienas kitam saule - ji kelią nušviečia. Būkite vienas kitam rasa - ji dulkes nuo kaktos nušluosto. Būkite vienas kitam vandeniu - jis ištroškusį pagirdo. Būkite vienas kitam draugu, tikru draugu, kuris gyvenime viską atstotų. Įsiminti sveikinimą


Būkite kaip saulė: Savo širdžių šilumą Dovanokite ir žmogui, Ir medžiui, ir paukščiui, Ir gėlei. Būkit kaip šaltinis: Iš gerumo versmės Leiskit visiems pasisemti. Nuoširdumas, kantrybė, Švelnumas Su jumis tegul lieka gyventi. Įsiminti sveikinimą


Kokia graži diena, kai meilė Lyg saulė šviečia jums abiem, Kai šypsosi dangus ir žemė, O pievos sveikina gėlėm. Tegul ši pasaka neblėsta Rytoj, poryt ir niekados, Lai priesaikos žodžius it maldą Jūs širdys nuolat atkartos... Įsiminti sveikinimą


Mylėkit vienas kitą, bet meilės nepaverskite pančiais: Geriau tebūna jinai jūra, skalaujanti jūsų sielų krantus. Pripilkit viens kitam taures, bet negerkit iš vienos. Atlaužkit viens kitam duonos, bet nekąskite tos pačios riekės. Dainuokit kartu ir džiaukitės, bet tegu kiekvienas lieka ir atskiras, kaip po vieną yra ir liutnės stygos, nors virpa ta pačia muzika. Atiduokit savo širdis, tik ne vienas kito nuosavybėn, nes tik Gyvenimo ranka gali valdyti Jūsų širdis. Įsiminti sveikinimą


Lai meilės Jums niekada nebūna per maža, Kaip žiedui žvilgančios rasos, Sukurkit sau pasaulį gražų Pripildyta vien meilės ir šviesos! Įsiminti sveikinimą


Man patinka, kai rankos tiesias Ten, kur vaisius, ten kur šviesiau. O paskui - kalba ir sėdi dviese Ir saulę valgo pusiau. (Just. Marcinkevičius „Žemė") Įsiminti sveikinimą


Dvi širdys kaip viena lai plaka, Tenedreba audroj ir vėjy, Suraskite į laimę taką, - Drauge žygiuodami, brangieji! Įsiminti sveikinimą


Gyvenimas trumpas. Jis duoda tik tiek, Kiek mes nuo audrų Vienas kitą užstojam. Tiek meilės - kiek mylim, Tiek džiaugsmo - kiek mokam Kitų artuma pasidžiaugti. Įsiminti sveikinimą


Brangieji, šiandien mes jums nedeklamuosime eilėraščių, neskaitysime poezijos. Šiandien mes norėtume jums palinkėti, jei jūsų gyvenimo kelias bus vingiuotas, kad niekuomet jame nepasitaikytų duobių. Jei saulę virš jūsų namų užtemdytų juodi debesys, linkime, kad niekuomet nekiltų audra. Linkime, kad jūsų akių niekuomet netemdytų ašaros, o veidą visuomet puoštų šypsenos. Todėl pakelkime taures už šiandien gimusią naują ŠEIMĄ! Įsiminti sveikinimą


Gal pasakų Karaliai barstė debesynuos sniegą, Kai meilės angelai plasnojo virš širdžių... Tarytum rožių žiedlapiais baltais svajonių vėjas Jums išpuošė gyvenimo kelius visus. Laimingi būkit savo meilės dieną lyg Karaliai... Nėra didesnio žemėj turto, negu radot Jūs. Branginkit vienas kitą nuolat ir mylėkit amžiais! Dovanotą laimę laikykit amžinu turtu. Įsiminti sveikinimą


Brangūs Tėveliai, Ir vis tik nepaliaukite šypsotis Juk mes be Jūsų tarsi upė be vandens. Tad būkite laimingi - dar pašventins Dirvos gyvą kvapą Jūsų delnuose. Būkit laimingi, belaukdami Vieni kitų iš kur nors begrįžtančių, Būkit laimingi nešiodami anūkus ant rankų. Ir dabar prisisėmę ištvermės - Būkit laimingi į kelią išleisdami Savo brangiausius vaikus... Įsiminti sveikinimą


...Tik savo rankom laimę teks sukurti. Patiems įpūsti ugnį židiny. Todėl branginkit kaip brangiausią turtą Jūs tvirtą meilę abiejų širdy. Jau rankom keturiom Jūs kelią tiesiat, Bendrom svajom pavasariai žydės, Kartu dainuosit ir kartu liūdėsit Ir tyliai lauksite trečios širdies. Įsiminti sveikinimą


Nuo šiandien - Jūs drauge, Nuo šiandien - Dviese. Gražiausios gėlės šiandien jums abiems. lai meilė, laimė, dienos šviesios Jus visada drauge kely lydės. Mylėkit vienas kitą tyliai Be pažadų ir be kalbų... Mylėkit kaip paukščiai myli, Apsvaigę nuo gimtų šilų. Kartu gyvenimu beeinant Bus visko: džiaugsmo ir vargų - Juk meilė panaši į dainą, O ją gerai sudėt sunku... Įsiminti sveikinimą


Ant aukšto kalno gėlės pražydo... Suskambo bokšte vario varpai... O jūsų širdys vienas kitą pamilo... Ir mylėkit karštai, amžinai... Įsiminti sveikinimą


Jūs svajojot ir augot skirtingai, bet gyvenimas suvedė Jus. Ne į jūsų pasaulį svajingą, bet į paprastus, mielus namus. Ir dabar praeities Jums negaila, kaip negaila svajonių senų. Jūs sukūrėte didelę meilę iš gražiausių jaunystės žiedų. Tad dalinkitės Judu vargus ir to džiaugsmo mažytę dalelę, Viską viską dabar jau perpus - visą ilgą gyvenimo kelią. Įsiminti sveikinimą


Aukso žiedas laimės ratas Be pradžios, be pabaigos. Lai nuo šiandien šimtui metų Jūsų ranką jis papuoš. Jis primins, ką prie altoriaus Pažadėjot viens kitam, Jis įkvėps jėgų, stiprybės Atsispirt visiems vargams. Įsiminti sveikinimą


Ne dėl idėjų žmonės veda, Ne dėl sparnų jauniems dangus - Tiesiog mylėt puiku ir gera Pajutus skonį būt kartu. Į druską padažykit duoną Ir prisiminkit, kaip sūru, Kad nesijaustų niekas „ponu" Tarp dviejų virtusių Vienu. Paduokit savo meilei ranką - Jai Jūsų dviejų nepakanka. Įsiminti sveikinimą


Ateina toks laikas - lakštingaloms suokti žiedams ir jausmams sužydėti. Ateina toks metas - mylėti ir tuoktis Ir dviem savo lizdą sudėti. Mes Jums palinkėtume - darnos, atidumo Ir visad viens kitą paremti Kasdien ir tada, jei užgriūtų sunkumai Vieningai ir taikiai gyventi. Tegu neužgęsta jaukus žiburėlis šeimos židiny ir namuos Ir meilės tyros tenetemdo šešėliai Dabar ir vėliau, - niekados ! Įsiminti sveikinimą


1 2 

Reklama


Reklama